Obecná psychologie Psychiatrie Psychologové Myslitelé Dětská postýlka na psychologii

Psycology » Povaha a geneze psychologie

Lidské vědomí

Lidské vědomí je vyšší stupeň vývoje mysli. To je především charakterizováno schopností k sebereflexi (uvědomění si skutečnosti, jeho vlastní existence, sebeuvědomění a sebepoznání), introspekce, účelností (orientované na objekt), činnost různých stupních jasnosti.

Idea psychiku. duševní vývoj ve vývoji světa zvířat

lidská psychika je výsledkem evolučního vývoje. V obecné rovině, psychika - funkce speciálně organizované hmoty, nervové tkáně. Vzhledem ke složitosti nervového systému a jeho funkce je složité - dochází k postupnému komplikace interakce zvířat s prostředím izolován v rozvoji psychiky 4 etapách

..
© 2008-2021 Psychologie Online.: en, es, de, fr, cz