Obecná psychologie Psychiatrie Psychologové Myslitelé Dětská postýlka na psychologii

Psycology » Reaktivní psychóza

Reaktivní psychóza

Reaktivní psychóza (také odkazoval se na jako psychogenní psychózy) jsou duševní poruchy, psychotické, které vznikají v důsledku dopadu superstrong otřesů, trauma, citově významné pro jednotlivce. Již v prvním klasifikaci psychóz F. Plater (1662) vybral konkrétní typ, který je označený termínem "commotio animi» (vřava duše, emoční nestabilita). To se může projevit i velkou radost a smutek smrtící a nekontrolovatelný vztek, a jiné druhy nemocí, včetně deliria. V MKN-10, termín "psychogenní porucha" se vztahuje na ty případy, ve kterých jsou skutečné životní události nebo problémy
© 2008-2021 Psychologie Online.: en, es, de, fr, cz