Obecná psychologie Psychiatrie Psychologové Myslitelé Dětská postýlka na psychologii

Psycology » Řeč patologie

Patologie řeči (afázie)

Podle afázie (z řečtiny No -. Popírání, žení důrazu - řeč) se odkazuje na řeči poruchy charakterizované úplnou nebo částečnou ztrátou schopnosti porozumět cizí řeči nebo používat slova a fráze k vyjádření své myšlenky. Vzhled afázie v důsledku poškození mozkové kůry dominantní hemisféry mozku v nepřítomnosti poruch sluchu kloubových a přístrojů. V praxi se vkládá vyniknout nejběžnější formy afázie. Aphemia projevuje zhoršení schopnosti pojmenovat předměty a zároveň jim umožní charakterizovat. Pokud pacient naznačují počáteční slabiku, nebo písmeno, může si pama
© 2008-2021 Psychologie Online.: en, es, de, fr, cz